Место где су деца на првом месту!
Еко календар

Још догађаја…

Еко школа
Активи и тимови
Категорије вести
Архива вести

   

На основу потреба родитеља деце млађег школског узраста, у нашој школи је по први пут организован продужени боравак у школској 2012/2013.години. Пошто је пријављен довољан број ученика првог и другог разреда, стекли су се услови за формирање две васпитне групе. Боравак је отпочео са радом у одговарајуће припремљеној просторији која испуњава све естетске и здравствено-хигијенске нормативе.

 Рад у боравку се одвија у две смене, у радном времену од 7:00 до 16:00 часова.

У циљу постизања успешног рада са децом, школа је за боравак обезбедила адекватну просторију у којој учитељице са децом могу да реализују своје редовне активности, а то је израда домаћих задатака и помоћ у учењу. За ту сврху је адаптиран кабинет за техничко образовање који је сада опремљен савременим наставним средствима, ормарићима за сваког ученика и опремљен намештајем који је прилагођен потребама ученика.

 Поред обавезних и слободних активности (ликовних, музичких, драмских), деца проводе време у школској трпезарији где имају обезбеђен доручак и ручак, као и у парку и у школском дворишту. Користе и салу за физичко васпитање, као и модерну, реновирану салу школске медијатеке. Програм рада продуженог боравка прилагођен је узрасту деце и прати наставни процес у потпуности. Учитељице које раде са децом у боравку свакодневно комуницирају и сарађују са учитељима из редовне наставе и са родитељима.
Током похађања боравка, деца проширују своја знања, развијају вештине и таленте. Кроз дружење, игру, развијање креативности и веселе песме, деца су испратила претходну и дочекала нову школску годину.

 

Дневни режим рада у продуженом боравку:

 

За ученике који су на настави пре подне: За ученике који су на настави после подне: 
07:00 – 07:30 Пријем ученика 07:00 – 07:30 Пријем ученика
07:30 – 07:50 Доручак 07:30 – 07:50 Доручак
08:00 – 11:35 (12:30) Редовна настава 08:15 – 09:00 Слободно време
11:35 (12:30) – 13:00 Слободно време 09:00 – 10.30 Израда домаћег задатка
13:00 – 13:30 Ручак 10:30 – 11:00 Слободне активности
13:45 – 15:30 Израда домаћег задатка 11:00 – 12:30 Рекреативне активности
15:30 – 16:00 Слободне активности 13:00-13:20 Ручак
16:00 Одлазак кући 13:30 Одлазак на часове

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ:

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
игре без граница игре без граница игре без граница игре без граница игре без граница
оловка пише срцем мала школа великих тајни видео пројекције и презентације мала школа великих тајни шарам – стварам
шарам – стварам певам, плешем, глумим оловка пише срцем певам, плешем, глумим

 

Повезане вести:

 

Мој есДневник

Погледајте

Упутство за приступање порталу Мој ЕСДневник погледајте ОВДЕ

Е-пријава првака


ПРИЈАВИТЕ ПРВАКА


Детаљније о упису погледајте ОВДЕ

Продужени боравак
ес Дневник
365 Office Education
Припремна настава

Пројекти школе
Распоред звона


Економска и Техничка школа

1.час 14:20 - 15:00
2.час 15:05 - 15:45
3.час 16:05 - 16:45
4. час 16:50 - 17:30
5. час 17:35 - 18:15
6. час 18:20 - 19:00

Пратите нас

  

Школски календар


Такмичења


Мала матура