Место где су деца на првом месту!
Еко календар

Још догађаја…

Еко школа
Активи и тимови
Категорије вести
Архива вести

Поштовани родитељи,

      Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

      То значи да се школске 2018/2019. године у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2011. године до краја фебруара 2012. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

      Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2018/2019. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2012. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

      Упис и тестирање деце за полазак у први разред основне школе за школску 2018/2019. годину ће се обавити у периоду од 01.04.2018. до 30.6.2018. односно 31.08.2018. године.

      За упис потребно је прибавити :

– извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) 

– потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм (која се добија од предшколске установе коју је дете похађало) 

– доказ да је дете здраво и способно за похађање школе ( потврда из дечјег диспанзера након обављеног прегледа) 

        Тестирање за упис овогодишње генерације првака обавиће школски педагог и психолози.
На основу теста и интервуја са родитељима утврђује се интелектуална, социјална и емотивна зрелост детета за полазак у школу.

       Потребно је имати на уму, да за дете не треба никаква посебна припрема за тестирање. Важно је да дете буде одморно и да му код куће укратко објасните где иде. Немојте застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао…” и сл.), нити му ублажавати ситуацију (“Мало ћеш да се играш са тетом…”). Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.

      Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то. Одлуку о одлагању уписа доноси интересорна комисија на основу упута лекара и документације о здравственом стању детета.

СВИМ БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПОЧЕТАК И ПУНО УСПЕХА!

ЕЛЕКТРОНСКУ ПРИЈАВУ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД МОЖЕТЕ ПОПУНИТИ ОВДЕ!

Мој есДневник

Погледајте

Упутство за приступање порталу Мој ЕСДневник погледајте ОВДЕ

Е-пријава првака


ПРИЈАВИТЕ ПРВАКА


Детаљније о упису погледајте ОВДЕ

Продужени боравак
ес Дневник
365 Office Education
Припремна настава

Пројекти школе
Распоред звона


Економска и Техничка школа

1.час 14:20 - 15:00
2.час 15:05 - 15:45
3.час 16:05 - 16:45
4. час 16:50 - 17:30
5. час 17:35 - 18:15
6. час 18:20 - 19:00

Пратите нас

  

Школски календар


Такмичења


Мала матура