Место где су деца на првом месту!
Еко календар

Још догађаја…

Еко школа
Активи и тимови
Категорије вести
Архива вести

СТАТУТ:

1. Статут ОШ “ Свети Сава“ у Пироту (пдф)

ЗАКОНИ:

1. Закон о основном образовању и васпитању (пдф)

ПРАВИЛНИЦИ И ПОСЛОВНИЦИ:

1. Правилник о безбедности ученика (пдф)

2. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (пдф)

3. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (пдф)

4. Пословник о раду Наставничког већа (пдф)

5. Пословник о раду Школског одбора (пдф)

6. Пословник о раду Савета родитеља (пдф)

7. Пословник о раду Ученичког парламента (пдф)

8. Правилник о испитима (пдф)

9. Правилник о стандардима квалитета рада установe (пдф)

10. Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника (пдф)

11. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (пдф)

12. Правила понашања у ОШ „Свети Сава“ Пирот(пдф)

13. Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика (пдф)

14. Правилник о мерилима вредновања и рангирања постигнућа запослених у предшколском, основном и средњем образовању у Oпштини Пирот – СВЕТОСАВСКА НАГРАДА (пдф)

ИЗВЕШТАЈИ:

1. Извештај о раду директора за друго полугодиште школске 2015/16. (пдф)

2.Извештај  директора о раду школе за друго полугодиште школске 2015/16. (пдф)

3. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2016/17. (пдф)

4. Извештај директора о раду школе за прво полугодиште школске 2016/17. (пдф)

5. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/18. (пдф)

6. Извештај директора о раду школе за прво полугодиште школске 2017/18. (пдф)

Мој есДневник

Погледајте

Упутство за приступање порталу Мој ЕСДневник погледајте ОВДЕ

Е-пријава првака


ПРИЈАВИТЕ ПРВАКА


Детаљније о упису погледајте ОВДЕ

Продужени боравак
ес Дневник
365 Office Education
Припремна настава

Пројекти школе
Распоред звона


Економска и Техничка школа

1.час 14:20 - 15:00
2.час 15:05 - 15:45
3.час 16:05 - 16:45
4. час 16:50 - 17:30
5. час 17:35 - 18:15
6. час 18:20 - 19:00

Пратите нас

  

Школски календар


Такмичења


Мала матура