НОВИ ПРОЈЕКАТ – Порука у боци: Прича о мојој реци

Још један партнерски пројекат за ову школску годину „Порука у боци: ПРИЧА О МОЈОЈ РЕЦИ (Message in the bottle: A story about my river)“ oбухвaтa кoрeлaциjу измeђу физике, географије, српског језика, музичке културе, историје, биологије и хемије. Пројекат се реализује у сарадњи са основним и средњим школама из Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске. Један од учесника овог пројекта је Весна Видачић, наставница географије у нашој школи.

poruka_u_boci

Пројекат ће се реализовати током школске 2016/17. године и започиње часом на коме ученици одређују брзине реке мерећи време за које боца са поруком пређе одређени пут и израчавају брзину реке. Том приликом свака група ученика добијају поруку у боци са задатаком да, у сардњи са предметним наставницима, у току школске године, истраже/сазнају: где би порука стигла ако је пустимо низ реку, где река извире, колико је дуга, која су постројења на реци, како је река добила име, да ли постоји песма о реци (да науче да је певају (свирају) или сами напишу песму о њој), који су најважнији историски догађаји везани за реку, каква је вода у реци и да ли у њој постоји живи свет. На крају, креирају сарадничку презентацију на тему „Прича о мојој реци“ и креирају два фотосторија: најлеших фотографија реке и спроведених активности. На крају школске године свака школа организује угледни час и вебинар са партнерским школама.

Циљ овог пројекта је применити нетрадиционални приступ у едукацији ученика у коме ће они постати носиоци скоро свих активности, мултидисцидлинарни приступ при изучавању реке, развијање способности код ученика да прикупљају, анализирају и критички процењују информације, усвајање интегрисаног система научно заснованих знања о природи и друштву, развијање способни да тако стечена знања размењују са другим учесницима у пројекту користећи савремену технологије у комникацији, развијање критичког мишљења и усаглашавање ставова у тимском раду при одабиру информација при креирању поруке, подстцање креативности при презентацији своје реке (места), упознавање са другим европским рекама на један другачији начин.