25. новембар – Међународног дана борбе против насиља над женама

У ОШ ,,Свети Сава“ поводом 25. новембра Међународног дана борбе против насиља над женама, педагошкиња школе Снежана Ранђеловић и чланица ЦПЛЗ „Моме“, одржала је презентацију у одељењу VII-1 на тему „Васпитање за хумане односе међу половима и здраву породицу“. Циљ нам је да ће стечена знања о равноправности полова и неговању правилног односа према породици позитивно утицати на развој личности ученика и ученица.