5. децембар – Светски дан земљишта

Одељење II-1 је са својом учитељицом Весном Лазић обележило 5. децембар, Светски дан земљишта колажом активности.

svdanzemljista01

Готово читав век Земља се суочава са великим искушењима. Треба да прехрани све више људи. Обрадиво земљиште се шири науштрб шума, градови залазе у нетакнуту природу. Животиње и рибе напуштају станишта и многе врсте нестају, било као плен лова и риболова, било као жртве загађења. Човек понекад без правог разлога немилице троши природне резерве и пустоши Земљу загађујући земљиште. Зато је неопходно да се у свету успостави одржив начин живота који би природним ресурсима оставио довољно времена да се обнове.

Ученици су се најпре информисали о стању и потребама земљишта и потребама човека и живог света за земљиштем.

Затим су научено демонстрирали осталим групама, те су сва сазнања систематски изложена, након чега се приступило изради зидних плаката како би се и остали ученици, али и родитељи упознали са овом темом.

Као потврду уоченог и наученог, ученици су пресадили биљке које су прерасле своје саксије у веће и посадили нове биљке у мањим саксијама.