Радионица о правилном одлагању и рециклирању употребљене тетра пак амбалаже

У ОШ,,Свети Сава“ тренутно се реализује пројекат под називом Еко пакет. Пројекат подразумева сакупљање употребљене тетра пак амбалаже и организовање радионица за ученике у школи, где они праве различите предмете, а уједно их наставници едукују на тему рециклаже. Тема овогодишњег конкурса је „Живот у еко-граду“. Ученици треба да представе своје виђење одрживог еко-града или неки сегмент живота у њему (одрживе градове, одрживе фабрике, ветропаркове, одрживе стамбене зграде/куће, соларна поља, зелени саобраћај или неке друге објекте, па чак и нове идеје повезане са очувањем животне средине).

Данас, за време великог одмора, док је трајала ужина, координатор еко школе Марија Николић одржала је едукативну радионицу о правилном одлагању и рециклирању употребљене тетра пак амбалаже. Кроз практичан пример деца су сазнала како правилно сложити и одложити употребљени тетра пак. Деца су била заинтересована шта се дешава са тетра паком после рециклирања и изненађена да тај материјал може да се опет употреби. На крају дружења, деца су подстакнута да примењена знања поделе са другарима и породицом.