Сарадња наше школе са Удружењем начелних учитеља из Бугарске

Наставља се сарадња наше школе са Удружењем начелних учитеља из Бугарске у виду организације бројних такмичења ученика. Након ликовног такмичења данас су ученици II и III разреда радили тест из математике ,,Ја и бројеви“ Тест садржи занимљиве задатке из математике, за сваки разред посебно у складу са узрастом.