НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА, ВУКОВИХ ДИПЛОМА И УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2016/17. године

Ученици генерације:

 • МАРКО СТОЈАНОВИЋ
 • ВИКТОРИЈА СТАНКОВИЋ
Спортиста генерације:

 • НАЂА ВАСИЋ

Вукове и посебне дипломе:

8/1

ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ:

 • СТЕФАН ЛАТИЋ (Посебна диплома: Физичко васпитање)
 • АЊА ЛАЗАРЕВИЋ (Посебна диплома:Српски језик,Математика,Хемија)
 • МОНИКА МЛАДЕНОВИЋ (Посебна диплома: Енглески језик)

ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ:

 • СРПСКИ ЈЕЗИК: Ања Лазаревић
 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: Моника Младеновић
 • МАТЕМАТКА: Ања Лазаревић
 • ХЕМИЈА: Ања Лазаревић
 • ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: Лазар Живковић; Стефан Латић
 • ИНФОРМАТИКА: Лазар Живковић
8/3

ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ:

 • НАЂА ВАСИЋ (Посебна диплома:Биологија, Физичко васпитање)
 • ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ (Посебна диплома: Српски језик, Историја)
 • АЛЕКСА РАНЧИЋ (Посебна диплома:Енглески језик,Инфоратика)

ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ:

 • СРПСКИ ЈЕЗИК: Јелена Поповић; Анастасија Станојевић
 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: Анастасија Станојевић; Алекса Ранчић; Луна Ранчић
 • МУЗИЧКА КУЛТУРА: Теодора Костадиновић
 • ИСТОРИЈА: Јелена Поповић
 • БИОЛОГИЈА: Алекса Ранчић; Нађа Васић
 • ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: Нађа Васић
 • ИНФОРМАТИКА: Алекса Ранчић

 

 

8/2

ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ:

 • МАРКО СТОЈАНОВИЋ (Посебна диплома: Ликовна култура, Физика, Математика, Биологија, Информатика, Француски језик, Српски језик, Историја)
 • АНА ДИМИТРИЈЕВИЋ (Посебна диплома:Енглески језик, Ликовна култура, Информатика)

ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ:

 • СРПСКИ ЈЕЗИК: Марко Стојановић
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК: Марко Стојановић
 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: Ана Димитријевић; Богомир Величковић
 • ЛИКОВНА КУЛТУРА: Ана Димитријевић; Бранка Голубовић; Марко Стојановић
 • МУЗИЧКА КУЛТУРА: Анастасија Васић
 • ФИЗИКА: Марко Стојановић
 • МАТЕМАТИКА: Марко Стојановић
 • БИОЛОГИЈА: Марко Стојановић
 • ИСТОРИЈА: Марко Стојановић
 • ИНФОРМАТИКА: Милица Лазаревић; Ана Димитријевић; Марко Стојановић
8/4

ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ:

 • МАРТИН ЈОВАНОВИЋ (Посебна диплома: Историја)
 • ВИКТОРИЈА СТАНКОВИЋ (Посебна диплома: Српски језик, Историја, Биологија)
 • МИЊА НИКОЛИЋ (Посебна диплома: Српски језик, Музичка култура, Физичко васпитање)
 • СТЕФАН НИКОЛИЋ (Посебна диплома: Енглески језик, Математика, Биологија, Информатика)
 • АНДРИЈА ПЕШИЋ (Посебна диплома: Физичко васпитање)
 • АЛЕКСА ЖИВКОВИЋ (Посебна диплома: Ликовна култура, Биологија)
 • НИКОЛА ВУЧИЋ (Посебна диплома: Музичка култура)

ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ:

 • СРПСКИ ЈЕЗИК: Миња Николић; Викторија Станковић
 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: Стефан Николић
 • ЛИКОВНА КУЛТУРА: Алекса Живковић
 • МУЗИЧКА КУЛТУРА: Миња Николић; Јован Готић; Ива Јовановић; Никола Вучић; Кристина Панић
 • ИСТОРИЈА: Мартин Јовановић;Викторија Станковић
 • МАТЕМАТИКА: Стефан Николић
 • БИОЛОГИЈА: Викторија Станковић; Стефан Николић; Алекса Живковић
 • ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: Миња Николић; Јован Готић; Андрија Пешић; Ива Јовановић
 • ИНФОРМАТИКА: Стефан Николић

БРОЈ ВУКОВИХ ДИПЛОМА:15

БРОЈ  ПОСЕБНИХ  ДИПЛОМА  ПО  ПРЕДМЕТИМА: 53

 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-7
 • МУЗИЧКА КУЛТУРА-7
 • ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-7
 • БИОЛОГИЈА-6
 • ИНФОРМАТИКА-6
 • СРПСКИ ЈЕЗИК-6
 • ЛИКОВНА КУЛТУРА-4
 • МАТЕМАТИКА-3
 • ИСТОРИЈА-4
 • ФИЗИКА-1
 • ХЕМИЈА-1
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК-1