Велики лов на биљке: ,,Становници ливаде“

Дарвинови мислиоци учитељице Марије Николић завршили су своју мисију под називом ,,Становници ливаде“. Упознали су се са биљкама и животињама ливаде у окружењу. Уочавали су сличности и разлике између живих бића која насељавају одређена станишта и покушали су да разумеју међусобну повезаност биљног и животињског света с циљем схватања значаја очувања природних станишта. Направили су ИД картице становника ливаде, моделе зивотиња и процветано поље са булкама.