Реализација програма „Основе безбедности деце“

У уторак, 19. септембра, у нашој школи кренуло се са реализацијом програма ”Основе безбедности деце”, коју на основу потписаног споразума између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства унутрашњих послова реализују припадници Министарства унутрашњих послова који поседују знања и вештине из области које се изучавају. Програм „Основе безбедности деце“ биће реализован током школске 2017/2018. години кроз час одељењског старешине, један месечно, са ученицима свих одељења четвртог и шестог разреда. Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика.