Интернационални дан Црног мора

Данас је у основној школи „Свети Сава“ обележен Интернационални дан Црног мора у оквиру пројекта Еко школа. Ученици старијих разреда разговарали су на часу географије о постанку Црног мора, својствима морске воде, проблемима са којима се ово море суочава последњих година. Како би се сачувао квалитет воде и унапредило стање екосистема 31. октобра 1996. године шест црноморских држава ( Бугарска, Румунија, Турска, Украјина, Русија и Грузија) усвојиле су Стратешки акциони план обнављања и заштите Црног мора. Циљ обележавања овог дана је да се пажња јавности скрене на опасности којима је ово море изложено, као што су прекомерни риболов, загађење воде, прекомерна и дивља градња, неодржив развој. О свему овоме било је речи у презентацији наставнице Драгане Ђорђевић, док је дискусијом и анализом потврђена успешност обележавања овог дана.