Оглед: Ефекат стаклене баште

На часу додатне наставе наставница географије је за ученике осмог разреда организовала оглед „Ефекат стаклене баште“. Оглед се састоји у наизменичном мерењу темтература у две провидне кутије, при чему је једна кутија прекривена фолијом. Земља у кутијама симболизује земљину кору, светло- Сунце, ваздух у кутији- атмосферу, пластична кеса- гасове стаклене баште. Ученици бележе температуре у кутијама сваки минут наредних 10 мин. Након тога бележе пад температуре. У кутији са фолијом долази до „заробљавања“ топлоте и већег пораста температуре. Графиконом су представљени подаци добијени мерењем а дискусијом извршена је анализа часа.