Семинар „Подршка наставницима у реализацији наставе српског језика за ученике мигранте“

Улагање наше школе у ИКТ показује резултате, одрживост, енергију и снагу. Семинар „Подршка наставницима у реализацији наставе српског језика за ученике мигранте“ Пирот  7-8.12.2017.год.