Чувари природе: Рибе заслужују бољу средину

Ученици одељења IV-1 су у оквиру часа Чувари природе, заједно са својим учитељем, одржали радионицу на тему ,,Рибе заслужују бољу средину“. Циљ радионце био је да се ученици упознају са очувањем рибљег фонда наших вода. Ученици су на својим паноима представили речно дно и све оно што што негативно утиче на живот риба. Акценат је стављен на загађиваче вода и недозвољено изловљавање риба. Путем видео бима видели су каквим се све недозвољеним средствима служе криволовци, како би ухватили рибу, као и када је рибљи мрест и забрана хватања рибе.