Зимски сусрети учитеља У Основној школи ,,Свети Сава“

У Основној школи ,,Свети Сава“ у Пироту, 25. фебруара 2018. године, одржани су Зимски сусрети учитеља који се традиционално одржавају више година уназад. У складу са потребама наставника да се перманентно стручно усавршавају и примењују нова знања у свом раду, Друштво учитеља Ниш, Klett друштво за развој образовања и Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања ,,Нови Логос“ , организовали су стручни скуп на коме су реализовани семинари из више области, који су акредитовани од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Реализовани су следећи семинари, које су похађали учитељи, наставници и стручни сарадници школа из Пирота, Беле Паланке, Димитровграда и Бабушнице:

1. Програм позитивног понашања у школи
2. Развијање социјалних вештина у школи
3. Улога, задаци и значај одељењског старешине у образовно-васпитном раду
4. Систематизација градива у настави математике
5. Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика
6. Тематски дан- наставник практичар и истраживач

Семинарима је присуствовало 180 просветних радника.