eTwinning: Основна школа ,,Свети Сава“ добитник престижне ознаке квалитета на европском нивоу

eTwinning жели да призна и вреднује учешће, обавезаност, посвећеност не само појединачних еТвинера већ и тимова наставника и школских руководилаца у истој школи.

Основна школа „Свети Сава“ је захваљујући раду и труду тимова унутар школе добитник престижне ознаке квалитета на европском нивоу. Тиме смо препознати као предводници у области: дигиталне праксе, праксе безбедности на интернету, иновативних и креативних приступа педагогији, подстицању континуираног професионалног усавршавања запослених, подстицања сарадничких наставних пракси са запосленима и ученицима.

Запослени и директори школа којима је додељена ознака биће позвани да учествују у наменским програмима професионалног усавршавања.

eTwinning подстиче сарадњу међу школама у Европи употребом информационо-комуникационих технологија (ИКТ), тако што се школама обезбеђују подршка, алати и услуге. eTwinning такође пружа могућности за бесплатно и континуирано професионално усавршавање наставника путем интернета.