Студијска посета ОШ ,,Бубањски хероји“ Ниш нашој школи

У четвртак, 17.05.2018. године, партнерска школа ОШ ,,Бубањски хероји“ Ниш у оквиру Share пројекта посетила је Основну школу ,,Свети Сава“. Школа домаћин представила је свој Share тим, успешне ученике и своју школу филмом који су снимили ученици Милица Г. Ђорђевић и Михајло Тошић у сарадњи са својим наставницима српског језика и информатике.

Наставници информатике Сузана Манић и Владимир Ристић су организацију рада установе преко платформе Office 365 и искуства у примени електронског дневника гостима представили презентацијом.

Уследила је посета часовима математике, српског језика, физике, музичке културе, географије, историје, хемије и разредне наставе. Затим су анализирани посећени часови кроз разговор и размену искустава.

Наставница енглеског језика Бојана Манић презентовала је час пројектне наставе кроз интрадисциплинарност и међународну сарадњу, усавршавање наставника кроз eTwinning. У томе су јој помогли ученици осмог разреда делећи своје искуство са реализованих часова у оквиру eTwinning-а.

Координатор Share тима Ирена Манчић представила је свих 17 школских тимова. Тијана Мијалковић, администратор сајта, представила је рад тимова и чување документације на сајту школе и Оffice 365. Данијела Илић, представник Тима за спровођење програма заштите животне средине показала је како функционише рад Еко-тима кроз акције: „Еко-пакет“, ,,Породични дан безбедности“, ,,Велики лов на биљке“ и ,,Global action day“, ,,Чепом до осмеха“ и „Млади еко-репортери“. Виолета Петровић Поповић представила је Тим за реализацију завршног испита који је са претходне посете прихватио савет партнерске школе у држању припремне наставе по нивоима стандарда.

На крају активности, тим саветника, спољњих сарадника партнерске школе ОШ ,,Бубањски хероји“ из Ниша и представница Министарства просвете поделили су своје утиске о реализованим активностима са наставницима и директором школе. Општи утисак гостију је да су часови изузетно добро припремљени и организовани, настава унапређена, да је структурна организација школе побољшана, са пуно тимова, а пријем гостију је био изузетан.