,,Од разновсности света зависи планета!“

Дарвинови мислиоци са својом учитељицом Биљаном Панић придружили су се грађанима света у обележавању 22. маја – Светског дана биодиверзитета низом различитих активности под називом ,,Од разновсности света зависи планета!“. Циљ обележавања овог еколошког датума је подизање свести и повећање разумевања значаја очувања биолошке разноврсности. Биодиверзитет је како у прошлости тако и данас под великим притиском различитих фактора угрожавања. Многе биолошке врсте су угрожене у већем или мањем степену, на прагу су нестајања или су чак неке и заувек изгубљене. Уз дивно дружење, цртањем бојењем и сликањем птица, летира, цветова на часовима ликовне културе и слободних активности настали су креативни радови и панои који треба на нас подсете колико је неопходно предузети читав низ мера како би се спасиле врсте које нестају нарушавањем животних станишта живог света, а које на крају утичу и на опстанак човека.

Будимо свесни поруке: Од разноврсности света зависи планета!
??????????????
#TheGreatPlantHunt #ToyotaEurope #EcoSchools