Међународни дан биодиверзитета

 У циљу обележавања Међународног дана биодиверзитета Дарвинови мислиоци са својим учитељицама Биљаном Панић и Снежаном Гогић уживали су дружећи се на Кеју поред реке Нишаве, брању цвећа и прављењу шарених венчића. Као прави мали истраживачи ученици су уочавали и именовали биљке које су видели или убрали, уочавали њихов изглед, боју, мирис.

Ово је била прилика да се подсетимо на угроженост живог света на планети и значају очувања биолошке разноврсности.

Наши предлози за заштиту биодиверзитета у нашем крају су:

  •  заштита биодиверитета је најважнији задатак свих нас
  • очување биљака и животиња на њиховим природним стаништима
  •  враћање биљних и животињских врста на станишта са којих су ишчезли
  •  мање загађење станишта
  •  правилно одлагање и одвожење смећа
  •  чишћење дивљих депонија и речних корита.


На крају, смо се подсетили да се очување биодиверзитета у нашој земљи врши и преко Закона о заштити природе и Закона о заштити животне средине и да су то правни документи који регулишу заштиту врста и природних станишта у Србији.