Продужени боравак: Светски дан биодиверзитета

И продужени боравак се придружио обележавању Светског дана биодиверзитета 22. маја, на користан, креативан и занимљив начин.

Обележавање дана биодиверзитета имало је за циљ упознавање ученика са појмом биодиверзитета(биолошке разноликости) на начин који они разумеју и који ће им бити занимљив и указати на значај овог појма за очување равнотеже у природи. Деца су читала текстове, гледала презентацију, решавали асоцијације, разговарали о угроженим врстама, цртали и бојилли???????????☘?