Стручно усавршавање: „Изазови интеркултуралног учења и наставе“

У суботу, 25.8.2018. године одржан је семинар „Изазови интеркултуралног учења и наставе“ у ОШ ,,8. септембар“. Семинару је присуствовало наставно особље ОШ „Свети Сава“, и том приликом су учесници упознати са основним појмовима, циљевима и принципима интеркултуралног учења. Реализатори су се потрудили да учеснике оснаже да у свом раду примењују методе интеркултуралног учења и промовишу интеркултуралне вредности као што су солидарност, равноправност, поштовање различитости и право на живот без дискриминације.