eTwinning конференција: ,,Унапређење наставе употребом информационо-комуникационих технологија“

У четвртак, 6.септембра у Београду, у хотелу ,,Метропол“ одржана је 4. еТwinning конференција.
,,Унапређење наставе употребом информационо-комуникационих технологија“, била је тема је ове конференције. О важности и начину коришћења ИКТ-а у настави говорили су представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за школство Словеније, еТwinning амбасадорка Литваније. Конференцији је присуствовала и учитељица Наташа Живковић. Преузела је престижне награде, еТwinning ознаку за школу ,,Свети Сава“ и еTwinning националну ознаку квалитета за наставницу Бојану Манић, еТwinning амбасадорку. У другом, радном делу одржане су паралелне сесије – Употреба ИКТ алата и дигиталних материјала прилагођених узрасту ученика.