Тематски дан: ,,Наше путовање кроз прашуму“

И поред отежаних услова рада наставници не одустају од примене иновативних метода рада у настави кроз угледне часове и тематске дане. Тако је у одељењу III-1 учитељице Ирене Манчић одржан Тематски дан ,,Наше путовање кроз прашуму“ чији је саставни део био угледни час применом интерактивне наставе или учења .Час су осмислили и реализовали наставник географије Жељко Ђорђевић и учитељица Ирена Манчић.
Наиме обележавање Светског дана прашума у оквиру програгама еко школа обележен је савременим присуступом у настави.

Ученици шестог разреда своје знање из ове области пренели су на ђаке трећаке и заинтересовали их да сами истражују и уче о овој области.Вршњачка подршка, међупредметно повезивање и корелација садржаја теме из различитих предмета потпуно су одушевила малишане који су уживали у виртуелном путовању кроз прашуму кроз презентације и филм. Тема је разрађена кроз корелацију предмета српски језик, математика, природа и друштво, ликовна култура и географија.

У интерактивном процесу учења остварена је и одлична сарадња између наставника и ученика и то у облику заједничке конструкције нових знања и у виду активности наставника и ученика које су комплементарне, односно које се допуњују.

Ученици шестог разреда су се дан раније увели у контекст теме којом су требали да се баве.Бавили су се креирањем ситуације која је ће омогућити свима да активно учествују у истраживању и изналажењу решења за постављени проблем у вези са темом. Након истраживања на интернету ученици су кроз дискусију размењивали , објашњавали, прецизирали и уобличили своје стечено знање у вези са темом.

Циљ угледног часа који су наставници поставили у потпуности је реализован што доказује теза је да су ученици научили, не шта да мисле, него како да мисле.

Активности наставника у припремању овог приступа настави су биле да иницирају и одржавају двосмерну комуникацију са ученицима, да подстичу изношење њихових запажања, мишљења и погледа на проблеме, као и да креирају атмосферу на часу, погодну за размену и аргументовање идеја и мишљења међу ученицима млађег и старијег узраста.

Час је реализован комбинацијом кооперативног рада наставник – ученици, кооперативног рада у малим групама ученика, тимски рад.

Ђаци трећаци су уз помоћ старијих ђака добили могућност и смернице за даља самостална истраживања и сазнања о овој теми.Сигурно је да су кући понели знања да је 14. септембар Дан прашума, да је највећа прашума Амазонска прашума која заузима око једне трећине Јужне Америке око реке Амазон. Протеже се кроз 9 држава. Даје 40% кисеоника на Земљи због чега је називају „плућима планете.“