Предавање за родитеље ,,Методе успешног учења“

Педагог школе Снежана Ранђеловић одржала је предавање за родитеље ,,Методе успешног учења“, 19.09.2018.г. у матичној учионици одељења 5-2, од 18.00-19.00 часова. Предавање за одељење 5-1 одржаће се 26.09., за 5-4 27.09. у 17.30, а о термину за одељење 5-3 родитељи ће бити благовремено обавештени.

Родитељи су едуковани о методама и техникама учења, о процесу учења и факторима учења, дистракторима пажње, о планирању учења и условима за квалитетно и успешно учење, такође и о видовима подршке у учењу које могу да пружају наставници, вршњаци , педагог и родитељи. У циљу ефикасније едукације родитеља одржаће се укупно четири предавања за свако одељење посебно. Педагог школе такође је одржао предавање на исту тему и свим ученицима петог разреда. Ученици петог разреда су едуковани о начинима успешног учења, о врстама подршке, планирању учења и уопште о организовању једног радног дана, о условима за успешно учење и динамици понављања градива као важног фактора усвојености трајних знања.