Наставак обуке за планирање, спровођење и праћење мера за спречавања осипања ученика

У четвртак 27.09.2018. године одржан је други део обуке за планирање, спровођење и праћење мера за спречавања осипања ученика. Други део обуке је био посвећен изради акционог плана који ће се реализовати у току ове школске године.