Предавање за родитеље ,,Научите да се љутите“

Педагог школе Снежана Ранђеловић одржала је предавање за родитеље ,,Научите да се љутите“ 9.10.2018.г. у матичној учионици одељења II-4, од 18.00-19.00 часова.

Родитељи су едуковани о љутњи као негативној емоцији и начинима контроле: пре, за време и после љутње, пасивно-зависном, пасивно-агресивном и асертивно типу личности као и о последице неприлагођених облика понашања.

У циљу ефикасније едукације родитеља одржаће се укупно четири предавања за свако одељење посебно. Педагог школе такође је одржао радионице на исту тему и свим ученицима другог разреда. Циљ радионице је да ученици усвоје прихватљиве и позитивне начине решавања сукоба и схвате да је љутња природна емоција која се често јавља и стога је потребно знати како да је контролишу и управљају њоме.

О термину одржавања предавање за остала три одељења родитељи ће бити благовремено обавештени.