ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА И ВРШЊАЧКОГ ТИМА

У току прошле недеље одржан је заједнички састанак Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и Вршњачког тима, како би кроз усвојене Акционе планове радили на стварању услова за безбедно и подстицајно окружење за све ученике.

Представници Вршњачког тима су тимски играчи, креативни и конструктивни, у добрим су односима са највећим бројем ученика, не испољавају насилно понашање, стрпљиви су и толерантни, а такође уживају поверење осталих у одељењу. Како би се сваки ученик осећао сигурно и са радошћу долазио у школу, чланови Вршњачког тима ће кроз едукативне радионице стећи вештине и знања која ће им помоћи да организују школске акције, да негују и развијају атмосферу подршке и узајамног оснаживања међу вршњацима.