Обавештење: БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Период за подношење захтева због остваривања права на бесплатне уџбенике за школску 2019/2020. годину је од 15.јануара до 15.априла ове године. Право на бесплатне уџбенике остварује треће дете у породици и деца корисника новчане социјалне помоћи.

Захтев за остваривање права на бесплатне уџбенике подноси се у Услужном центру Града Пирота на шалтерима 12 и 13.