НАЈБОЉИ НАСТАВНИЦИ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ: Бојана Манић, наставница ОШ ,,Свети Сава“, изабрана за једног од најбољих наставника региона

Бојана Манић, наставница енглеског језика ОШ “Свети Сава”, изабрана је за једног од најбољих наставника региона са простора бивше Југославије!

-То су наставници који имају ентузијазам, без обзира што се од ентузијазма не живи, али они знају да се уз његову помоћ опстаје у друштвима која не чувају образовање на врху лествице вриедности.

-То су наставници који имају моћ инспирације, како за своје ученике, тако и за колеге и све оне који раде на свом целоживотном усавршавању.

-То су они наставници којима није потребна добро опремљена учионица, урбана средина или изнадпросечни ученици, већ су толико резилијентни да, свој пуни развој, могу постићи и у тешким условима.

-То су они креативни наставници, који ни од чега стварају нешто, а то нешто иницира следеће нешто, другачије и још креативније.

-То су они наставници који друге мотивишу да постану бољи и без задршке им помажу да сами из себе превазиђу.

-То су они инвентивни појединци међу нама који не трпе лењост, који покрећу прво себе, а онда и све оне који их окружују.

Е, због свега наобројаног, то су НАЈУСПЈЕШНИЈИ НАСТАВНИЦИ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, у чијем се систему већина и образовала!

http://najboljinastavnici-ex-yu.weebly.com/najbolji-nastavnici.html?fbclid=IwAR3_vRSD0u3K4_hC8oO7yQSMNfFVYUwNi3U_yJr_A-XbyZvyH1O2zHerhh8