Дан птица

У ОШ ,,Свети Сава“ у Бериловцу обележен је 9. мај – Дан птица. Настојало се да се пробуди свест о значају птица и да се укаже на заштиту природе и животне средине као заједнички задатак и одговорност свих нас. Сечом дрвећа и другим активностима уништавају се природна станишта, извори хране и гнездилишта, број врста птица је све мањи.Ученици су кроз разне активности упознали неке врсте птица и њихов значај, како би се подигла свест о одрживом развоју.Обојили су слике неких птица и певали бројалицу ,,Ластавица“.