Пројекат ,,Спорт у школе“

Пројекат ,,Спорт у школе“ је бесплатан програм намењен деци узраста од 1. до 4. разреда и реализује се у сарадњи Министарством омладине и спорта уз пуну подршку Министарства просвете , науке и технолошког развоја. Програм спроводи Савез за школски спорт.

Термини за ученике наше школе су уторком и четвртком, први и други разред од 18:00-18:45, трећи и четврти разред 18:45 – 19:30, а са децом ће радити проф. физичког васпитања Јелица Ранчић Вељковић.

Садржаји програма су усмерени ка:

-Стицању , усвајању и усавршавању моторичких знања, умења и навика;
-Развијању физичких способности, пре свега координације, прецизности, покретљивости, издржљивости..
-Задовољавању потребе за дружењем .
Циљеви програма ,,Спорт у школе“ су.
– Задовољавање потреба деце за кретањем,
-Подстицање физичког развоја деце,
-Изграђивање навике за свакодневним вежбањем и развијање и унапређивање здравствене културе ради очувања здравља.

У програм се укључују деца по слободном избору. Циљна група су пре свега деца са повећаном телесном тежином, са лошим држањем тела, као и деца из породица са мањим примањима.
Дођите да вежбамо заједно!