Годишња конференција Еко школа

Годишња конференција Еко школа одржана је 18. и 19. октобра 2019. године на Златибору. Представници наше школе – директор Марјан Ранчић и координатори Еко школе Жељко Ђорђевић и Ирена Манчић – били су учесници конференције. Том приликом је представљен Концепт одрживог развоја и Модел циркуларне економије на примерима из праксе других Еко школа, а наши представници су прикупили значајне идеје и предлоге како би унапредили рад и организацију Еко школе „Свети Сава“.