Школе за 21. век

У среду, 23. октобра 2019. године, на часу Грађанског васпитања ученици шестог разреда бавили су се аналитичким начином размишљања у ,,Избору проблема у заједници“. Ученици су подељени у шест група и помоћу технике ,,дрво проблема“ бавили су се изабраним проблемом. Дискутовали су о свим узроцима и последицама заједничког проблема и записали их на цртежу на паноу.