РЕЦИКЛАЖА

У петак. 29. 11. ученици одељења I-1 са својом учитељицом Весном Лазић обележили су Европску недељу рециклаже.

Обележавањем дана рециклаже тежимо промени свести људи и тако утичемо да видимо рециклажни материјал као сировину, а не као отпад. Подизање еколошке свести полазећи од најмлађих ученика истичемо најбољи пример како се треба понашати према животној средини. Навике и однос према природи одгајани од почетка школовања и вежбањем у породици су трајни. Да би смо живели у здравијем и чистијем окружењу, свако од нас треба да да допринос заштити животне средине. У складу са циљевима и програмом еко школе организоване едукативне радионице помогле су да деца науче зашто је важно рециклирати и да се мотивишу на еко активизам.

У рециклажу спада све што може поново да се искористи а да се не баци. Поведени том идејом треба да се трудимо да што мање бацамо и да што више рециклирамо. Рециклажа укључује сакупљање, издвајање, прераду и израду нових производа из искоришћених ствари или материјала. Веома је важно најпре одвојити отпад према врстама отпадака. Инспирисани да од употребљене амбалаже направимо нешто ново, смањимо смеће, сачувамо природу и успут уштедимо новац, издвојили смо неколико одличних идеја за рециклажу пластичних флаша.

Презентацијом о рециклажи, гледањем едукативних филмова, практичним одвајањем и разврстанањем отпада као и рециклирањем искоришћене пластичне амбалаже и папира научено и виђено малени ђаци су применили и настало је од старог – ново: лепезе и касице.

Деци прија могућност да уче и да бригу о планети узму у своје руке.