Стручни скупови за наставнике Пирота и околине

У данима обележавања Дана школе и школске славе данас 23.01.2020.године Основна школа „Свети Сава“ из Пирота у сарадњи са Издавачким кућама „Логос“ и „ Клетт“ организовала је стручне скупове за наставнике разредне и предметне наставе у основним школама. Стручни скупови су едукативног карактера, намењени запосленима у основним школама, бесплатни за учеснике и акредитовани од стране Завода за унапређење образовања и васпитања, под бројем и називом:

420 –  „Развој животних вредности код ученика и партнерских односа с њиховим родитељима”
421 – „Учимо креативно, градимо партнерства: квалитетнији рад с ученицима и њиховим родитељима”

Стручним скуповима је присуствовало око 310 наставника из Пиротског Округа.