Продужени боравак

ОШ „Свети Сава“ у Пироту, обезбедила је све потребне и неопходне услове за пријатан и пре свега безбедан рад у продуженом боравку. Простор у коме деца бораве, мишљења смо да се само може пожелети. Захваљујући свих релевантних структура локалне заједнице и руководства школе.

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно-образовног рада који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне и социјалне вредности. Разликује се од рада у редовној настави јер се међусобно преплићу и повезују рад, учење и игра.

Рад у продуженом боравку усклађен је, прати и допуњава образовно-васпитни рад у редовној настави. Атмосфера у боравку је пријатна, по потреби радна, а по потреби забавна. Са ученицима у боравку раде професори разредне наставе (учитељи).

 Организацију рада можемо поделити у три сегмента:

  • Време за израду домаћих задатака и вежбање (самостални рад ученика уз помоћ учитеља)
  • Слободно време (друштвене игре по слободном избору ученика, у учионици или дворишту, игре опуштања, спортске игре)
  • Усмерене (или слободне) активности ученика (ликовне, музичке, говорне, такмичења у шаху, плесу, писању поезије, цртању…)

Према упутствима за организацију и спровођење образовно-васпитног рада у основној школи, продужени боравак се организује у малим групама ученика истог разреда и препоручују се активности на отвореном, кад год то услови дозвољавају.

НАСТАВНИЦИМА ЈЕ ТЕШКО АЛИ ЈЕ УЧЕНИЦИМА ЈОШ ТЕЖЕ!!!