Ученици IV разреда у Крупцу обележили Светски дан биодиверзитета

Ученици IV разреда у Крупцу обележили су 22. мај – Светски дан биодиверзитета.
Својом изложбом цвећа и уређењем паноа, желели су да укажу на то колико је разноврсност живог света важна за опстанак људи на планети. Много биљних и животињских врста је изумрло, а још више угрожено, због људске немарности и небриге. Неопходна им је заштита како би опстале у својим стаништима.
Мали еколози су забринути како се односимо према природи. Из школских клупа поручују: „Пажња – сви смо одговорни!“
Придружују се овогодишњем слогану овог значајног дана „Не будимо део проблема – будимо део решења!“