Обнова школе у Височкој Ржани

Као одговор на потребе руралне заједнице покрећемо иницијативу обнове и адаптације помоћног објекта и дворишта старе Основне школе ”Свети Сава” у селу Височка Ржана. Школа се налази на идеалној локацији и пружа најадекватнију могућност да у школу долазе кумулативно сва деца из краја Горњи Висок, поседује одлична инфраструктурна решења неопходна за безбедан боравак деце, дозвољава својом површином и бројем објеката фазно развијање. Такође, ова школа поседује и школско двориште, које би уз адекватну адаптацију значајно допринело квалитетном обављању наставних и ваннаставних активности.