Активности стручних сарадника у пројекту ,,Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу у Србији“

You are currently viewing Активности стручних сарадника у пројекту ,,Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу у Србији“
Наша школа је део пројекта ,,Премошћавање дигиталнога јаза за најугроженију децу у Србији“ који се реализује у сарадњи МПНТР, УНИЦЕФ-a и финансијску помоћ Европске комисије.
 
Циљ пројекта је унапређивање доступности образовања за ученике који припадају некој од осетљивих група како би се смањио дигитални јаз и побољшао квалитет образовања за њих. Пројекат подразумева и нове ресурсе, техничку опрему за нашу школу и рад кроз школске активности усмерене на квалитет учења.
 
Пројектне активности стручних сарадника: педагога, психолога и логопеда фокусиране су на јачање компетенција свих ученика и родитеља, а нарочито ученика и родитеља из осетљивих група.
 
Стручни сарадници ће у текућој школској години реализовати радионице и саветодавне разговоре у циљу психосоцијалне подршке ученицима и родитељима.
 
Посебна пажња биће усмерена на рад са родитељима и ученицима из осетљивих друштвених група и реализовати се непосредно, путем радионица и саветодавних разговора. Успостављена настава на даљину, путем платформе Тимс, која треба и даље да се одржи у циљу континуиране комуникација са ученицима и родитељима, омогућава стручним сарадницима да и путем платформе Тимс буду психосоцијална подршка и постављају презентације и материјале.
 
У свим разредима старијег узраста одржане су следеће радионице: Методе успешног учења, Активно учење, Ширење гласина, Насиље, појам, врсте и актери и Решавање конфликтних ситуација.
 
За ученике и родитеље до краја године организоваће се низ радионица, непосредно или на даљину, са разноврсним темама као и друге активности предвиђене оперативним планом стручних сарадника. Такође,, у оквиру спровођења двогодишњих пројектних активности које реализују стручни сарадници и наставници, основана је и Дигитална библиотека и Клуб за учење који су доступни ученицима сваког дана по предвиђеном распореду.

Стручни сарадници