Радионице у оквиру пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу у Србији“

You are currently viewing Радионице у оквиру пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу у Србији“
У оквиру пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу у Србији“ односно из акционог плана „Психосоцијална подршка ученицима и родитељима из осетљивих група“ стручни сарадници, педагошкиња и психолошкиња школе су одржали тридесет и једну радионицу за ученике и једну радионицу за родитеље на теме:
 
Методе и технике успешног учења, Активно учење, Решавање конфликтних ситуација, Организација слободног времена, Професионална оријентација и Деца у медијима.
 
У оквиру радионица ученици и родитељи су научили да је неопходно имати место и време учења, позитиван став према учењу и потребу писања плана учења. Ученици су додатно едуковани колико је важно да уоче заступљеност деце у медијима и начине како су деца у њима приказана. У низу радионица ученици су научили технику решавања конфликтних ситуација и значај примене асертивне комуникације, као и како да квалитетно организују слободно време и уоче значај фактора који утичу на правилан избор средње школе.
 
Такође, педагошкиња школе је 30.3.2022.г. одржала радионицу ,,Научите да се љутите“ у одељењу 3-2.
 
Циљ радионице је био да ученици усвоје прихватљиве и позитивне начине решавања сукоба и схвате да је љутња природна емоција која се често јавља.Ученици су на радионици научили како да контролишу и управљају љутњом и били веома мотивисани.