You are currently viewing Предавање за родитеље: „Методе успешног учења“

Предавање за родитеље: „Методе успешног учења“

Педагошкиња школе Снежана Ранђеловић одржала је предавање за родитеље петог разреда на тему Методе успешног учења 14.09.2022. године, за одељења  5-1, 5-2, 5-3, 5-4 и 5-5.

Родитељи су едуковани о методама и техникама учења, о процесу учења и факторима учења, дистракторима пажње, о планирању учења и условима за квалитетно и успешно учење, такође и о видовима подршке у учењу које могу да пружају наставници, вршњаци, педагошкиња и родитељи у оквиру нове стратегије образовног и васпитног процеса. Родитељи су изразили потребу за овом врстом едукације, били веома мотивисани и укључивали се у дискусију.

Педагошкиња је такође у претходне две недеље одржала радионице на исту тему и свим ученицима петог разреда. Ученици петог разреда су едуковани о начинима успешног учења, о врстама подршке, планирању учења и уопште о организовању једног радног дана, о условима за успешно учење и динамици понављања градива као важног фактора усвојености трајних знања.