You are currently viewing Радионице у оквиру пројекта ,,Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“

Радионице у оквиру пројекта ,,Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“

У оквиру пројекта ,,Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“ у складу са акционим планом ,,Психосоцијална подршка ученицима и родитељима из осетљивих група, стручни сарадници, педагог и психолог школе су одржале радионице за ученике старијих разреда и једну радионицу за родитеље на теме: Методе и технике успешног учења, Активно учење, Решавање конфликтних ситуација, Ширење гласина као узрок конфликата, Правила понашања у одељењу.

У оквиру радионица ученици и родитељи су научили да је неопходно имати место и време учења, позитиван став према учењу и потребу писања плана учења. У низу радионица ученици су научили технику решавања конфликтних ситуација и значај примене асертивне комуникације, такође су усвојили прихватљиве и позитивне начине решавања сукоба и научили да је љутња природна емоција која се често јавља. Ученици су активно учествовали на свим радионицама и били веома мотивисани и заинтересовани.


Стручни сарадници