You are currently viewing Међународни дан матерњег језика

Међународни дан матерњег језика

    Међународни дан матерњег језика се обележава сваке године 21.фебруара широм света. Циљ је да се подигне свест о значају матерњег језика.
         У школској библиотеци, са ученицима 1.разреда, обележили смо овај дан.
        У уводном делу са децом смо разговарали о Дану матерњег језика, о његовом значају и важности неговања матерњег језика, али и поштовању других. Илустрацијом песника Вука Караџића, Душка Радовића, Десанке Максимовић, Јована Јовановића Змаја навели смо важност њиховог рада за неговање матерњег језика.
     У другом делу говорили смо о занимљивостима везаних за језике, нарочито кроз народне умотворине (питалице, брзалице, загонетке, пословице,разбрајалице). Кроз групни рад ученици су писали и читали поруке о важности језика и самог читања.
     На крају ученици су се упознали са књигама наших највећих и најзначајнијих писаца које се налазе у школској библиотеци и које су доступне њима на читање.