You are currently viewing Од игре до речи

Од игре до речи

Процес превођења гласовног говора у писани је карактеристичан за децу предшколског узраста који се кроз различите гласовне игре из методике развоја говора поспешује, памћењем знакова који су додељени одређеним гласовима. Деца из припремних група су показала велико интересовање за писање слова и игре речи па су васпитачице Владана Манчић и Маја Стоиљковић у протеклом периоду посебну пажњу посветиле деци за припрему за школу, и кроз различите методичке игре радиле са децом на препознавању и додељивању знакова гласовима. Успешно савладан задатак су прославили радионицом „Од игре до речи“ где су на часу ликовне културе са децом из трећег разреда код учитељице Ирене Манчић украшавали слова из азбуке а након тога играли игре „На слово на слово“.