You are currently viewing Предавање о потенцијалним опасностима и правилима понашања у случају пожара, поплава и земљотреса

Предавање о потенцијалним опасностима и правилима понашања у случају пожара, поплава и земљотреса

Данас су у нашој школи у оквиру слободних ваннаставних активности Животне вештине, ученицима 6. разреда ватрогасци спасиоци одржали предавање. Тема предавања је од изузетне важности за развијање културе безбедности и превентивног понашања. Кроз презентацију и крaтке филмове ученици су се на занимљив начин упознали са потенцијалним опасностима и правилима понашања у случају пожара, поплава и земљотреса.

Предавању су присуствовали и ученици одељења VII-4 како би се упознали и информисали о раду ватрогасаца и професионално оријентисали.

Ученици су били активни, учествовали су у разговору и постављали питања. Посебно их је заинтересовала опрема коју су им ватрогасци показивали и објашњавали како се користи.