You are currently viewing Креативне радионице за предшколце (Видео Пи канала)

Креативне радионице за предшколце (Видео Пи канала)

Креативне радионице за децу обухватају различите активности које ангажују дечју машту кроз сликање, вајање, плес, драмску игру и музику. Током креативних радионица деца користе способности које покривају готово све аспекте њиховог развоја – когнитивни, језички, социјални, емоционални и физички. Задатак васпитача и учитеља током организовања тематских радионица је праћење и посматрање стваралачког процеса и позитивне атмосфере која се развија између деце предшколског и школског узраста. Крајњи продукти рада су доказ сарадње између деце.

O важности креативних радионица за Пи канал говорила је Анђела Танчић, васпитачица ППП ОШ "Свети Сава", као и деца из припремне предшколске групе наше школе:

Једна таква радионица одржана је данас. Деца из I2 са учитељицом Нинославом Марковић и деца из припремно предшколске групе са васпитачицом Мајом Стоиљковић поздравила су пролеће. Деца су употребила CD дискове као платно за бојење и настали су дивни цртежи којим су украсили просторије школе. Стари дискови су рециклирани и добили су своју пренамену.

Циљ ове радионице је био развијање свести о рециклирању и одговорном понашању према природи! ♻️📀💿🌸🏵️