You are currently viewing Радионица у Рсовцима: „Правила понашања“

Радионица у Рсовцима: „Правила понашања“

Са ученицима l, II и III разреда у Рсовцима су организоване радионице на тему „Моја школа, мој други дом-правила понашања“ и „Шта могу да учиним за тебе“.
Циљ радионица је развијање љубави према школи и осећаја да је школа њихов други дом и истраживање позитивних и негативних облика понашања и опхођења у друштву.

Ученици су цртали своју школу, писали правила понашања, разговарали и дружили се.