Место где су деца на првом месту!
Школа за будућност
Еко календар

Још догађаја…


Еко школа
Активи и тимови
Категорије вести
Архива вести

ОШ „Свети Сава“ у Пироту, обезбедила је све потребне и неопходне услове за пријатан и пре свега безбедан рад у продуженом боравку. Простор у коме деца бораве, мишљења смо да се само може пожелети. Захваљујући свих релевантних структура локалне заједнице и руководства школе.

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно-образовног рада који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне и социјалне вредности. Разликује се од рада у редовној настави јер се међусобно преплићу и повезују рад, учење и игра.

Рад у продуженом боравку усклађен је, прати и допуњава образовно-васпитни рад у редовној настави. Атмосфера у боравку је пријатна, по потреби радна, а по потреби забавна. Са ученицима у боравку раде професори разредне наставе (учитељи).

Организацију рада можемо поделити у три сегмента:

 • Време за израду домаћих задатака и вежбање (самостални рад ученика уз помоћ учитеља)
 • Слободно време (друштвене игре по слободном избору ученика, у учионици или дворишту, игре опуштања, спортске игре)
 • Усмерене (или слободне) активности ученика (ликовне, музичке, говорне, такмичења у шаху, плесу, писању поезије, цртању…)

Према упутствима за организацију и спровођење образовно-васпитног рада у основној школи, продужени боравак се организује у малим групама ученика истог разреда и препоручују се активности на отвореном, кад год то услови дозвољавају.

НАСТАВНИЦИМА ЈЕ ТЕШКО АЛИ ЈЕ УЧЕНИЦИМА ЈОШ ТЕЖЕ!!!

 

_____________________

Наиме, због целокупне ситуације у наставном процесу узроковане епидемиолошким мерама, ош “Свети Сава“ у Пироту, као подршку у савладавању градива и могућности да се потребама деце и родитеља,изађе у сусрет,обезбеђен је адекватан простор и наставни кадар за остваривање образовно васпитног процеса.

Продужени боравак је посебно организована служба у наменским просторијама школе са стручном бригом о деци пре и после редовних часова наставе, а подразумева редовну исхрану и безбедан и осмишљен боравак ученика првог и другог разреда у школи, у време када су родитељи на свом послу.

Групе у продуженом боравку су хомогене и подељене су по сменама. За школску 2020/2021. годину обезбеђени су просторни и технички услови.На пословима наставника у продуженом боравку ангажовани су наставници разредне наставе.

У продуженом боравку о деци брину наставници разредне настав. У поједине активности у боравку укључују се стручни сарадници и наставници разредне и предметне наставе.

Радно време је од 7:00 до 16:00 часова. Поред обавезних и слободних активности (ликовних, музичких, драмских).Такође,користе и салу за физичко васпитање, као и модерну, реновирану салу школске медијатеке. Програм рада продуженог боравка прилагођен је узрасту деце и прати наставни процес у потпуности.

Током похађања боравка, деца проширују своја знања, развијају вештине и таленте. Кроз дружење, игру, развијање креативности и веселе песме, деца су испратила претходну и дочекала нову школску годину.

Дневни режим рада у продуженом боравку:

07:00 – 07:30  Пријем ученика

07:30 – 07:50  Доручак

08:00 – 11:35 (12:30)  Редовна настава

11:35 (12:30) – 13:00  Слободно време

13:00 – 13:30  Ручак

13:45 – 15:30  Израда домаћег задатка

15:30 – 16:00 Слободне активности-Одлазак кући

   

Повезане вести:

 

Е-пријава првака


ПРИЈАВИТЕ ПРВАКА


Детаљније о упису погледајте ОВДЕ

Продужени боравак
РТС – распоред
Моја школа
Мој есДневник

Погледајте

Упутство за приступање порталу Мој ЕСДневник погледајте ОВДЕ

ес Дневник
365 Office Education
Пројекти школе
Распоред звона

Преподне

 1. час  08:00 – 08:45
 2. час  08:50 – 09:35
 3. час  09:50 – 10:35
 4. час  10:50 – 11:35
 5. час  11:40 – 12:25
 6. час  12:30 – 13:15

Пoподне

 1. час  13:30 – 14:15
 2. час  14:20 – 15:05
 3. час  15:20 – 16:05
 4. час  16:20 – 17:05
 5. час  17:10 – 17:55
 6. час  18:00 – 18:45
Пратите нас

  

Школски календар


Такмичења


Мала матура