Место где су деца на првом месту!
Школа за будућност
Еко календар

Још догађаја…


Еко школа
Активи и тимови
Категорије вести
Архива вести

СТАТУТ:

1. Статут ОШ “ Свети Сава“ у Пироту (пдф)

ЗАКОНИ:

1. Закон о основном образовању и васпитању (пдф)

ПРАВИЛНИЦИ И ПОСЛОВНИЦИ:

1. Правилник о безбедности ученика (пдф)

2. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривањe (пдф)

3. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (пдф)

4. Пословник о раду Наставничког већа (пдф)

5. Пословник о раду Школског одбора (пдф)

6. Пословник о раду Савета родитеља (пдф)

7. Пословник о раду Ученичког парламента (пдф)

8. Правилник о испитима (пдф)

9. Правилник о стандардима квалитета рада установe (пдф)

10. Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника (пдф)

11. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (пдф)

12. Правила понашања у ОШ „Свети Сава“ Пирот(пдф)

13. Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика (пдф)

14. Правилник о мерилима вредновања и рангирања постигнућа запослених у предшколском, основном и средњем образовању у Oпштини Пирот – СВЕТОСАВСКА НАГРАДА (пдф)

ИЗВЕШТАЈИ:

1. Извештај о раду директора за друго полугодиште школске 2015/16. (пдф)

2.Извештај  директора о раду школе за друго полугодиште школске 2015/16. (пдф)

3. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2016/17. (пдф)

4. Извештај директора о раду школе за прво полугодиште школске 2016/17. (пдф)

5. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/18. (пдф)

6. Извештај директора о раду школе за прво полугодиште школске 2017/18. (пдф)

Е-пријава првака


ПРИЈАВИТЕ ПРВАКА


Детаљније о упису погледајте ОВДЕ

Продужени боравак
РТС – распоред
Моја школа
Мој есДневник

Погледајте

Упутство за приступање порталу Мој ЕСДневник погледајте ОВДЕ

ес Дневник
365 Office Education
Пројекти школе
Распоред звона

Преподне

 1. час  08:00 – 08:45
 2. час  08:50 – 09:35
 3. час  09:50 – 10:35
 4. час  10:50 – 11:35
 5. час  11:40 – 12:25
 6. час  12:30 – 13:15

Пoподне

 1. час  13:30 – 14:15
 2. час  14:20 – 15:05
 3. час  15:20 – 16:05
 4. час  16:20 – 17:05
 5. час  17:10 – 17:55
 6. час  18:00 – 18:45
Пратите нас

  

Школски календар


Такмичења


Мала матура